IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Izsludināta pieteikšanās Imperatora Maksimiliāna balvai par nopelniem Eiropas labā

.

Imperatora Maksimiliāna balva 2023. gadā ir īpaši paredzēta jauniešiem un jaunatnes iestādēm. Tā kā jauniešu līdzdalība ir ļoti svarīga ilgtspējīgai Eiropas nākotnei, tieši jauniešu idejas un iniciatīvas ir rādītājs tam, kāda varētu izskatīties rītdienas Eiropa. Tajā pašā laikā ir vajadzīgi labie piemēri, lai jaunieši varētu aktīvi veidot savu nākotni.

Tiroles federālā zeme un Insbruka 1997.gadā ir nodibinājušas Imperatora Maksimiliāna prēmiju, Eiropas prēmiju par nopelniem pašvaldību un reģionālajā līmenī Tiroles federālajā zemē un Insbrukā, par godu ilggadējā Insbrukas birģermeistara un Tiroles federālās zemes landtāga prezidenta Dr. Aloizu Lugera (Alois Lugger)  85. dzimšanas dienai, godinot viņa nopelnus Eiropas labā. Gatavojoties imperatora Maksimiliāna piemiņas gadam 2019. gadā, balva tika būtiski pārveidota un tagad tiek piešķirta reizi divos gados projektiem un iniciatīvām, kas īsteno Eiropas ideju arī ārpus Austrijas.

Balvu piešķirs individuālu personu, institūciju un organizāciju sagatavotiem izciliem projektiem, kuri dod pievienoto vērtību reģionālajā un/vai pašvaldību līmenī. Projektu iesniedzējiem jābūt uzticamiem, tiem ir jāspēj projektu ieviest pilnā apmērā.

Īpaša vērība tiks pievērsta projektiem, kas veicina labāku sapratni starp Eiropas valstīm un Eiropas integrāciju, mieru un sadraudzību Eiropā. Projektiem ir jābūt izstrādātiem pašvaldību un reģionālajā līmenī. Iesniegtajiem projektiem ir jākalpo kā labās prakses piemēram, kas var tikt ieviesti arī citās pašvaldībās un reģionos.

Publicitātes pasākumu mērķis ir stiprināt pilsoņu izpratni par Eiropu. Projekti nedrīkst būt vērsti uz peļņas vai tamlīdzīgu materiālu labumu gūšanu, tie nedrīkst būt pretrunā ar tiesību aktiem vai vispārējiem Eiropas tiesību principiem.

Iesniegtajiem projektiem jābūt inovatīviem, tiem jādemonstrē jauna pieeja vai organizēšanas metodes, tajos ir jābūt iekļautam novērtējumam par projekta realizācijas atbilstību izvirzītajiem mērķiem vai arī gaidāmajiem rezultātiem. Noteicoši šeit būs Eiropas integrācijas daudzveidīgie aspekti. Vērtēšanas kritēriji: projekta efektivitāte, ilgtspēja un radošums, kā arī spēja aptvert lielu iedzīvotāju skaitu, lai tie patstāvīgi turpinātu darboties ar Eiropas idejas attīstīšanu.

Imperatora Maksimiliana balvu piešķir ik pēc diviem gadiem, piešķirot diplomu, medaļu (imperatora Maksimiliana 1509. gada tālers) un naudas prēmiju 10 000,00 EUR apmērā. Naudas prēmija paredzēta attiecīgā projekta īstenošanai. Balva tiks piešķita privātpersonām, institūcijām vai organizācijām par nopelniem Eiropas labā reģionālajā un pašvaldību līmenī.

Projektus var iesniegt tikai tiešsaistē līdz 2023. gada 20. aprīlim mājas lapā www.kaisermaximilianpreis.at. Projekti ir jāiesniedz angļu valodā.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM