Jaunatnes politika Eiropā

Darbu ar jaunatni visā Eiropā nosaka 2009. gada 27. aprīlī apstiprinātā stratēģija Eiropas Savienības jaunatnes stratēģija – ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus".

Stratēģija aptver dažādas jaunatnes politikas jomas, kuras ietekmē jauniešu ikdienas dzīvi un tās mērķis ir radīt vidi Eiropas Savienības dalībvalstu jauniešiem, lai tie varētu uzlabot prasmes, īstenot savu potenciālu, strādāt un aktīvi piedalīties sabiedrībā. Galvenās darbības jomas – izglītība un apmācība, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselības aizsardzība un labklājība, līdzdalība, brīvprātīgais darbs, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, kā arī  jaunrade un kultūra.

ES jaunatnes stratēģija balstās uz 11 Eiropas jaunatnes mērķiem, kurus definējuši paši jaunieši Strukturētā dialoga (tagad Eiropas jaunatnes dialogs) procesa ietvaros 2018. gadā.

Eiropas Savienības prioritātes jaunatnes jomā: 

  • radīt vairāk un vienlīdzīgākas iespējas jauniešiem izglītībā un darba tirgū; 
  • veicināt aktīvu pilsonisko apziņu, sociālo iekļaušanu un solidaritāti jauniem cilvēkiem. 
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM