Jaunatnes politika pašvaldībās

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija). Būtiski, ka jauniešiem ir iespēja līdzdarboties šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā tieši ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.

Ja esi jauns un aktīvs, noteikti ielūkojies arī savas pašvaldības mājas lapā un noskaidro, kā vari līdzdarboties. Vērts pievērst uzmanību, vai pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa  - Jauniešiem.

Tā pat Jaunatnes likums nosaka, ka katra pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai. Pašvaldībās strādā jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, darbojas jauniešu centri, jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un/vai jauniešu domes.

Meklē sev tuvāko jaunatnes lietu speciālistu, jauniešu centru vai jauniešu domi sadaļā Ceļa rādītājs.

Lai veicinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāki palīginstrumenti darba ar jaunatni sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās:

  • 2008.gadā tika izstrādāti metodiskie ieteikumi "Vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās". Tos pašvaldība var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni, identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās nepieciešams veikt uzlabojumus, kā arī pilnveidotu mērķtiecīga darba ar jaunatni īstenošanu.
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM