Jaunatnes politika pašvaldībās

Darbu ar jaunatni pašvaldībās nosaka Jaunatnes likums un Pašvaldību likums. Pašvaldību likumā viena no autonomām pašvaldības funkcijām ir veikt darbu ar jaunatni. Gan Pašvaldību, gan Jaunatnes likuma ietvaros pašvaldībām joprojām tiek saglabāta rīcības brīvība kā veikt darbu ar jaunatni.

Darba ar jaunatni īstenošanai ir dažādi veidi un metodes, kuras pašvaldība izvēlas atbilstoši savai specifikai un vajadzībām, paturot prātā, ka darbs ar jaunatni vērsts uz visu pašvaldības jauniešu iekļaušanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem jauniešiem.

Izšķir šādus darba ar jaunatni veidus (pēc rokasgrāmatas "Jūsu ceļvedis, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti"):

 • Jauniešu centri/ mājas/ telpas
 • Organizācijas, kas īsteno darbu ar jaunatni (t.sk. jaunatnes organizācijas).
 • Jauniešu projekti
 • Darbs ar jaunatni ielās
 • Mobilais darbs ar jaunatni
 • Digitālais darbs ar jaunatni
 • Neformālas jauniešu grupas
 • Jauniešu nometnes
 • Jauniešu kustības

Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija). Būtiski, ka jauniešiem ir iespēja līdzdarboties šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā tieši ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā. Vērts pievērst uzmanību, vai pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa  - Jauniešiem vai pastāv cits veids, kurā vienkopus jaunieši var uzzināt par pašvaldībā notiekošo jaunatnes jomā.

Galvenie darba ar jaunatni sistēmas elementi pašvaldībās ir:

 • par darba ar jaunatni īstenošanu atbildīgā iestāde vai pašvaldības struktūrvienība;
 • darba ar jaunatni veicēji;
 • finansējums darbam ar jaunatni;
 • mehānisms jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā nodrošināšanai, jauniešu iniciatīvu un jauniešiem paredzētu pasākumu īstenošanai;
 • mehānisms darbā ar jaunatni iesaistīto sadarbībai.

Lai veicinātu kvalitatīvu plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāki palīginstrumenti darba ar jaunatni sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās:

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM