Labākais darbā ar jaunatni 2023

“Labākais darbā ar jaunatni 2023” svinīgajā apbalvošanas ceremonijā Rundāles pilī, Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2023 – Bauskas novadā tika sumināti vienpadsmit laureāti astoņās kategorijās no visas Latvijas.

Nominācijā  “Labākais starts” tika izvirzītas organizācijas un personas, kuras uzsākušas sekmīgu darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā. Par uzvarētāju darbā ar jaunatni iesaistīto personu nominācijā tika atzīta Līvānu novada  Multifunkcionālā jaunatnes  iniciatīvu centra “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte – Kozule.

Nominācijā  „Straujākais lēciens” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras guvušas straujus panākumus darbā ar jaunatni un darbojas jomā ilgāk par  diviem gadiem. Par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Creative Minds for Culture” un Preiļu novada pašvaldība.

 Nominācijā „Veiksmīgākais projekts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas projektus, kas nesuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Par uzvarētāju tika atzīts jauniešu biedrības “Creative Minds for Culture” projekts “Jauniešu līdzdalības platforma”.

Nominācijā „Drosmīgākais projekts” tika vērtēti pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni ar īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā. Par uzvarētāju tika atzīts Olaines novada pašvaldības projekts “Jaunatnes darbs jaudīgam novadam”.

Nominācijā „Viedais atbalsts” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras īstenojušas digitālā darba ar jaunatni aktivitātes. Par uzvarētāju tika atzīts nodibinājuma “ViedDoma” projekts “Medijpratība Bauskas novadā”.

„Jauniešiem draudzīga vide” tika izvirzīti  darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kurās ir pieejama jauniešiem iekļaujoša, droša un draudzīga vide. Par uzvarētāju tika atzīts Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes  iniciatīvu centrs “Kvartāls”.

Nominācijā  „Līdzdalības stiprinātājs” tika izvirzītas pašvaldības un nevalstiskās organizācijas, kuras būtiski veicinājušas jauniešu līdzdalību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētāju pašvaldību nominācija tika atzīta Gulbenes novada pašvaldība un vietējā vai reģionāla mēroga nevalstisko organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Laiks Jauniešiem”, nacionāla mēroga nevalstisko organizāciju nominācijā par uzvarētāju tika atzīta jauniešu biedrība “Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”.

„Iedvesmas dzirksts” tika izvirzītas personas, kuras iedvesmojušas jauniešus un veicinājušas darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem. Par uzvarētājiem tika atzīti -  Ieva Kaltniece no Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra un Guntis Trops no biedrības “Piedzīvojuma Gars”.

IS3A9851.jpg

Konkurss 2023

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2023”. 

Šogad konkursā esam mainījuši pieteikšanās veidu, atvieglojot  pieteikšanās procesu. Aicinām visus potenciālos pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem un piedalīties konkursā 2023. gadā!

Konkursa uzdevumi ir:

 • popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos;
 • rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā;
 • paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Konkursā var piedalīties trīs veida pretendenti:

 • jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni (turpmāk – organizācijas);
 • darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā (turpmāk – personas);
 • pašvaldības.

Pretendenta darbībai ir jābalstās darba ar jaunatni jomā Jaunatnes likuma 2. panta otrās daļas izpratnē.

Pretendenti var pieteiktais vai tikt pieteikti šādās astoņās kategorijās:

 1. Labākais starts – organizācijas un personas, kuras uzsākušas sekmīgu darbu ar jaunatni pēdējo divu gadu laikā;
 2. Straujākais lēciens – organizācijas un pašvaldības, kuras guvušas straujus panākumus darbā ar jaunatni un darbojas jomā ilgāk par  diviem gadiem;
 3. Līdzdalības stiprinātājs – organizācijas un pašvaldības, kuras būtiski veicinājušas jauniešu līdzdalību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem;
 4. Veiksmīgākais projekts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas projektus, kas nesuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 5. Drosmīgākais projekts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas projektus ar īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā;
 6. Viedais atbalsts – organizācijas un pašvaldības, kuras īstenojušas digitālā darba ar jaunatni aktivitātes;
 7. Jauniešiem draudzīga vide – organizācijas un pašvaldības, kurās ir pieejama jauniešiem iekļaujoša, droša un draudzīga vide – jauniešu centri vai cita veida telpas, kas domātas tieši darba ar jaunatni veikšanai;
 8. Iedvesmas dzirksts – persona, kura iedvesmojusi jauniešus un veicinājusi darba ar jaunatni attīstību un darbojas jomā ilgāk par diviem gadiem.

Konkursa pieteikums ir jāiesniedz ministrijā līdz 2023. gada 7. novembrim (ieskaitot), elektroniski aizpildot pieteikuma anketu šeit vai iesniedzot elektroniski aizpildītu pretendenta pieteikuma un raksturojuma veidlapu (nolikuma 1. pielikums), to nosūtot uz elektronisko pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv. Konkursa pieteikumi, kas tiks saņemti pēc nolikuma noteiktā termiņa beigām, tiks noraidīti.

Ministrija konkursu organizē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami šeit:

 1. Konkursa nolikums
 2. Pretendenta pieteikuma un raksturojuma veidlapa (1. pielikums) !!! Interneta pārlūka Google Chrome lietotajiem var būt bloķēta automātiska lejupielāde. Lai lejupielādētu datnes, izmantojot Google Chrome pārlūku, nepieciešams izvēlēties saites adresi ar labo peles pogu, kopēt to (copy link address) un ielīmēt to jaunā adreses joslā. 
 3. Pieteikumu vērtēšanas kritēriji (2. pielikums)
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM