Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Publicēts Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošanas aktivitāšu apkopojums

.

Atskaitē apkopoti piemēri no 28 nacionālajām darba grupām no 26 Eiropas Savienības valstīm par Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) īstenošanas aktivitātēm un to ietekmi. Vairākos gadījumos apkopojumā izcelti tieši Latvijas piemēri - visas EJD vēstnieku iniciatīvas (Rīgas reģionu vēstnieku kampaņa par ilgtspējīgu dzīvesveidu un klimata pārmaiņām,Vidzemes reģiona vēstnieku aktivitātes Valmieras SOS bērnu ciematā, informējot jauniešus par Erasmus+ un Eiropas Solidarita'tes korpuss programmām, Zemgales un Latgales reģionu iniciatīvas ar vietējo un 14. Saeimas deputātu iesaisti, kā arī Kurzemes vēstnieku jauniešu domju aktivizēšanas un izveidošanas pasākumi Kurzemes reģiona pašvaldībās) Izglītības un zinātnes ministrijas informēšanas aktivitātes par konsultāciju rezultātiem un plāni, pilotējot “Ietekme uz jauniešiem” sadaļas ieviešanu pašvaldību saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstos un/ vai tiesību aktu projektos.

Galvenie secinājumi:

  • jaunieši tiek uzskatīti par pārmaiņu veicējiem un daudzas aktivitātes ir vērstas uz viņu kompetenču pilnveidošanu, nodrošinot viņus ar informācijas avotiem, izglītības iespējām, līdzdalības iespējām vai citiem instrumentiem. Svarīgi, ka paši jaunieši ietekmē vienaudžus, mudinot citus jauniešus iesaistīties aktivitātēs un pasākumos, kuru mērķis ir atbalstīt jauniešus; 
  • visā ieviešanas laikā tiek atbalstīta arī dažādu ieinteresēto pušu sadarbība. Lai gan joprojām ir klasiskie jaunatnes jomas dalībnieki (piemēram, jaunatnes organizācijas, jaunatnes departamenti dažādos valdības līmeņos un ministrijas, kas pārrauga jaunatnes politiku), ir daži mēģinājumi starpnozaru sadarbībā iesaistīt arī citas ieinteresētās puses, piemēram, dažādas ministrijas vai organizācijas, kas galvenokārt darbojas ar dažādām tēmas, kas neietilpst tipiskā jaunatnes jomā (piemēram, infrastruktūra, ilgtspēja);
  • dažos valstu gadījumos var redzēt tiešu vai netiešu EJD ietekmi uz politikas izstrādi un šādus soļus var uzskatīt par svarīgu notikumu, kas arī veido demokrātiju Eiropā;
  • jaunatnes tēmu integrēšana citās jomās;
  • uz pierādījumiem balstītu pieeju izmantošana darbā ar jaunatni;
  • nevienmērīga uzmanība visām 9. cikla apakštēmām.

Jāuzsver arī, ka EJD radītā ietekme joprojām tiek radīta un turpināsies tuvākā un tālākā nākotnē.

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" tiek finansēts no Eiropas Komisijas. Vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu šeit.

Īstenošanas fāzes atskaite angļu valodā.

Jauniešu ieteikumi un paveiktās aktivitātes apakštēmā "Izglītība un apmācība" angļu valodā.

Jauniešu ieteikumi un paveiktās aktivitātes apakštēmā "Iniciatīva un pilnvarošana" angļu valodā.

Jauniešu ieteikumi un paveiktās aktivitātes apakštēmā "Pārvaldība" angļu valodā.

Jauniešu ieteikumi un paveiktās aktivitātes apakštēmā "Mobilitāte un solidaritāte" angļu valodā.

Jauniešu ieteikumi un paveiktās aktivitātes apakštēmā "Piekļuve infrastruktūrai" angļu valodā.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM