Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Publicēti secinājumi no Eiropas Jaunatnes konferences Prāgā

.

Eiropas Jaunatnes konference (EUYC) notika no 2022. gada 11. – 13. jūlijam Prāgā, Čehijā. Konferences diskusijas bija balstītas uz labas prakses piemēriem, ko iesniedza katra Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālā darba grupa, tai skatā Latvija. Jauniešu un politikas veidotāju diskusijas un darbs grupās bija vērstas uz to, lai identificētu nosacījumus labās prakses radīšanai dažādos kontekstos Eiropas Jaunatnes dialoga 9. cikla virstēmām iekļaujoša un ilgtspējīga sabiedrība.

Galvenie veiksmes faktori, lai veidotu labās prakses piemērus:

 1. Jauniešiem ar ierobežotām iespējam jāveicina iesaiste dažādās iniciatīvās, jāpārskata jauniešiem draudzīgi atlases kritēriji un jāmazina barjeras jauniešu iespējām pieteikties dažādos pasākumos, iniciatīvās un programmās.
 2. Pieeja uzticamai informācijai - politikai jābūt caurspīdīgai, politiķiem jārunā jauniešiem draudzīgā valodā, lai jaunieši izprot, kā tiek pieņemti lēmumi un lēmumiem saistībā ar iekļaujošu sabiedrību un ilgtspējību jābūt zinātnē balstītiem.
 3. Pieejamība atraktīvai komunikācijai, īpaši, lai sasniegtu jauniešus ar ierobežotām iespējām.
 4. Politiskās iesaistes mehānismi, kas lēmumu pieņēmējiem liek pildīt solīto – iesaiste formām jāveicina atbildība un caurskatamība lēmumu pieņemšanas procesos un jārīkojas saskaņā ar jauniešu vēstījumiem.
 5. Starpsektoriālā sadarbība ieguldījumiem ilgtspējīgā infrastruktūrā – jaunatnes politikas veidotājiem ir ierobežotas iespējas ietekmēt citu nozaru dienaskārtību, līdz ar to jāveicina labās prakses piemēri, kuros ir starpsektoriāla jauniešu līdzdalība.
 6. Starpsektoriālā sadarbība starppaaudžu dialogā - ilgtspējība un iekļaušanas jautājumi nav  tikai jaunatnes jautājumi, bet gan jautājumi, kas skar visu sabiedrību.
 7. Jaunatnes infrastruktūra, kas ir pietiekami nodrošināta ar resursiem – jaunatnes jomas ieguldījums iekļaujošā un ilgtspējīgā sabiedrībā ir iespējams, ja tā tiek nodrošināta ar resursiem, tai skaitā jaunatnes darba un neformālās izglītības atzīšanu.

Galvenie atbalsta mehānismi, lai ieviestu labās prakses piemērus:

 1. Uz pierādījumiem balstīta pieeja - caurspīdīga, sistemātiska procesu monitorēšana un sadarbība starp jaunatnes politikas veidotājiem, pētniekiem, ekspertiem un jaunatnes darbiniekiem.
 2. Jaunatnes darba stiprināšana - jaunatnes darbinieku skaita palielināšana, finansējuma pieejamība, apmācības jaunatnes darbiniekiem, lai tie spētu iesaistīt un atbalstīt jauniešus ilgtspējīgās un iekļaujošās programmās.
 3. Atbalstīt jēgpilnu jauniešu līdzdalību -  līdzdalības kultūras veidošana jauniešu vidū un sadarbības veidošana starp jauniešiem un politikas veidotājiem kopumā, atgriezeniskās saites veidošana jauniešu līdzdalības procesos, piekļuve telpām un vietām jauniešu līdzdalības nodrošināšanai.
 4. Formālās izglītības potenciāla izmantošana - pilsoniskai un politiskai līdzdalībai jābūt iekļautai formālajā izglītībā.
 5. Radīt savstarpēji saistītu ilgtspējīgu infrastruktūru, lai jaunieši var izdarīt ilgtspējīga dzīvesveida izvēles.

Pilnā konferences atskaite angļu valodā pieejama šeit.

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" tiek finansēts no Eiropas Komisijas. Vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu šeit.

EK_0.png

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM