Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Notiks Eiropas Savienības Jaunatnes konference Zviedrijā

.

Eiropas Savienības Jaunatnes konference Zviedrijā būs trešā konference Francijas, Čehijas un Zviedrijas prezidentūras trio laikā un noslēgs Eiropas Jaunatnes dialoga 9. ciklu, kura tematiskais ietvars ir Eiropas Jaunatnes mērķi Nr. 10 "Ilgtspējīga zaļā Eiropa" un Nr. 3. "Iekļaujoša sabiedrība". Konference norisināsies Vekšē, Zviedrijā no 19. - 22. martam.

Izmantojot darba grupu sesijas un plenārsēdes, viens no konferences mērķiem ir formulēt ieteikumus katrai no piecām apakštēmām, kas izvirzītas šajā ciklā - izglītība un apmācība, iniciatīva un pilnvarošana, pārvaldība, mobilitāte un solidaritāte, kā arī piekļuve infrastruktūrai. Tāpat tiks izvērtēts Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) process un turpmākā attīstība.

ES Jaunatnes konferencē Zviedrijā tiks plašāk apskatītas un izvērtētas EJD īstenošanas aktivitātes un rezultāti no iepriekšējām cikla konferencēm Francijā un Čehijā, lai noslēgumā izveidotu rezolūciju un kopējās EJD 9. cikla rekomendācijas dalībvalstīm un institūcijām, kas atbild par jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu.

Konferencē piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas projekta "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" koordinatore R. Mencendorfa, Eiropas Jaunatnes dialoga jauniešu vēstnieces L.Spriesle un L. Vilciņa, kā arī Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle R. Lāce.

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" tiek finansēts no Eiropas Komisijas. Vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu šeit.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM