IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Apstiprinātas jaunas jaunatnes darbinieka profesionālās kvalifikācijas prasības

.

12. jūnijā Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē apstiprinātas jaunas jaunatnes darbinieka profesionālās kvalifikācijas prasības, kas turpmāk noteiks jaunatnes darbinieku pienākumus un uzdevumus, kā arī nepieciešamās profesionālās zināšanas un kompetences, lai veicinātu jaunatnes jomas darbinieku profesionalizāciju un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu jauniešiem.

Profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka, ka jaunatnes darbinieka pienākumos ietilpst īstenot tiešo darbu ar jauniešiem, veicināt jauniešu iniciatīvas, nodrošināt jauniešu dzīvei nepieciešamo kompetenču apguves iespējas, nodrošināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicināt jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, līdzdalību un īstenot projektus jaunatnes jomā.

Iepriekšējās jaunatnes darbinieka kvalifikācijas prasības netika pārskatītas un aktualizētas kopš 2014. gada, bet jaunatnes lietu speciālista – kopš 2008. gada, līdz ar to 2023. gadā sākumā Izglītības un zinātnes ministrija izveidoja darba grupa, kuras galvenais uzdevums bija izvērtēt un pārskatīt jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieku profesiju standartus, iestrādājot jaunatnes jomas pieprasītās prasmes un kompetenci, pamatojoties uz jomas profesionālās attīstības tendencēm nākotnē. Minētā mērķa sasniegšanai, darba grupā sadarbojās pašvaldību un nevalstisko organizāciju jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu specialisti, jaunatnes jomas eksperti, augstskolu pārstāvji, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki.

Darba grupa, konsultējoties ar dažādām iesaistītajām pusēm, nonāca pie secinājuma veidot profesionālās kvalifikācijas prasības tikai jaunatnes darbiniekiem, uzskatot to par profesiju, savukārt jaunatnes lietu speciālistu – par amatu pašvaldībā. Lai pārbaudītu darba grupas noteiktos jaunatnes darbinieka profesionālās darbības pienākumu un uzdevumu atbilstību un iekļautu profesionālās kvalifikācijas prasībās tikai tos pienākumus un uzdevumus, kuri raksturīgi ikdienas jaunatnes darbinieka profesionālajai kvalifikācijai, tika veikta anketēšana starp jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās.

2024. gada maija sākumā Latvijā notika Eiropas Padomes ekspertu vizīte, kuras ietvaros tika apskatītas jaunatnes darbinieka profesionālās kvalifikācijas prasības un pārrunāti jautājumi par jaunatnes darbinieku profesionalizāciju un izglītības iespējām nākotnē, kā arī ņemti vērā ekspertu ieteikumi profesionālās kvalifikācijas prasībām. Eiropas Padomes eksperti atzina, ka izstrādātās profesionālās kvalifikācijas prasības ir augstas kvalitātes un atbilst jomas prasībām.

Tā kā jaunatnes lietu speciālists turpmāk nosakāms kā amats pašvaldībā, Izglītības un zinātnes ministrija izveidojusi ieteikumus pašvaldībām jaunatnes lietu speciālista amata aprakstam. Ikviena pašvaldība, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu, var noteikt sev atbilstošās un vajadzīgās kompetences, profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī noteikt papildu pienākumus, kas veicami attiecīgajā pašvaldībā, savukārt pieņemot darbā jaunatnes darbinieku jāvadās pēc profesionālās kvalifikācijas prasībām.

Ar jaunatnes darbinieka profesionālās kvalifikācijas prasībām ir iespējams iepazīties Valsts izglītības satura centra profesiju standartu reģistrā šeit.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM