Youth Wiki
Dalīties:
Share icon

Youth Wiki: Eiropas Savienības Jaunatnes politikas zināšanu krātuve

YW

Ar interneta platformas „Youth Wiki” palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm tiek dota iespēja apmainīties ar informāciju par Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” noteiktajām jaunatnes politikas darbības jomām, kas interesētu gan jaunatnes politikas veidotājus, pētniekus, gan citus jaunatnes darbā iesaistītos.

Portāls „Youth Wiki” savu darbību ir uzsācis 2018. gada sākumā un to var aplūkot šeit: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un
Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem
.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM