IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Publiskā apsriešana par ES ANM plāna investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu

.

Tiesību aktu projektu (TAP) portālā publiskai apspriešanai nodots informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.2.1.i. investīcijas „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu. Aicinām iesaistīties un sniegt viedokli par informatīvo ziņojumu!

Digitālās prasmes ir starpnozaru caurviju prasmes, no kuru kvalitātes digitālās transformācijas procesā ir atkarīgas indivīda iespējas izglītoties, konkurēt darba tirgū un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, Latvija ievērojami atpaliek digitālo tehnoloģiju izmantošanā (pusei iedzīvotāju joprojām trūkst digitālo pamatprasmju). Ir jāpārvar digitālā plaisa, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem, it īpaši jauniešiem, būtu pieejamas iespējas attīstīt savas digitālās prasmes.

Darbam ar jaunatni ir liels potenciāls nodrošināt uz pieredzi balstītu mācīšanos neformālā vidē un iesaistīt jauniešus pasākumos, kuru mērķis ir pilnveidot viņu digitālās prasmes. Šī plāna mērķis ir ieviest pašvaldībās sistēmisku pieeju savu iedzīvotāju digitālo prasmju attīstībai, kā arī izveidot mūsdienīgu, elastīgu, ilgtspējīgu, uz mērķgrupas problēmu risinājumiem vērstu digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, to sasaistot ar citiem pašvaldības pakalpojumiem (t.sk. e-pakalpojumu) un dažādu mērķgrupu vajadzībām.

Sniegt viedokli par informatīvo ziņojumu iespējams TAP portālā līdz 2022. gada 8. martam — https://tapportals.mk.gov.lv/public_participations/8f2df491-720e-467e-a555-4cf10d11e8c4 .

 

Foto: Scott Graham (Unsplash).

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM