JSPA
Dalīties:
Share icon

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros izsludina atklāto projektu konkursu “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt biedrības un nodibinājumi līdz 2024. gada 2. aprīļa plkst. 23.59. Konkursā kopējais pieejamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem ir 250 000,00 eiro.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu iniciatīvām un aktivitāšu īstenošanai, lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību. Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši un jaunieši ar ierobežotām iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem, īpaši tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīt darbā ar jaunatni.

Atklātais projektu konkurss tiek organizēts vietējā līmenī (aktivitātes tiek organizētas viena plānošanas reģiona ietvaros) un reģionālā vai nacionālā līmenī (aktivitātes tiek organizētas vismaz divos Latvijas plānošanas reģionos un projekta iesniegumā tas tiek pilnvērtīgi pamatots).

Kopumā konkursā pieejamais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem ir 250 000,00 eiro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums – 10 000,00 eiro.

Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešajā daļā noteiktajam. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 2. aprīļa plkst. 23.59. Aktivitāšu un attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai: 2024. gada 31. maijs līdz 2024. gada 30. novembris.

Projekta iesnieguma dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Projekta iesnieguma dokumentus noteiktajā termiņā ir jānosūta uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883. Lūdzam neatlikt dokumentu sūtīšanu uz pēdējo brīdi!

Plašāka informācija

Plašāka informācija par atklāto projektu konkursu, tā nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļvietnes sadaļā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas vecāko eksperti Lindu Gulbīnu (tālr.: 67358070, e-pasts: linda.gulbina@jaunatne.gov.lv).

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM