Jaunumi novados
Dalīties:
Share icon

Pašvaldību vizītes Rēzeknes pilsētā, Madonas un Rēzeknes novados

.

Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas Jaunatnes padomi pašvaldību vizīšu ietvaros 2. un 3. jūnijā tikās ar Madonas novada, Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas pašvaldībām.

Kā ierasts tikšanās laikā IZM ieskicēja būtiskākos elementus jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā pašvaldībās darbā ar jaunatni, šobrīd aktuālās plānotās izmaiņas jomas regulējumā, kā arī informēja par iespējām saņemt finanšu resursus un atbalstu darba ar jaunatni attīstīšanai pašvaldībās no valsts budžeta. LJP informēja par iespējām sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām un uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbam ar jaunatni pašvaldībās.

Madonas novada pašvaldībā pēc teritoriālās reformas ieviesusi skaidru sistēmu darbā ar jaunatni, veicot strukturālas izmaiņas jaunatnes politikas plānošanā un ieviešanā. Ir sakārtotas darbinieku slodzes un atalgojums, no 19 pagastiem 13 pagastos atrodas telpas jauniešu iniciatīvai un aktivitātēm, tiešo darbu ar jauniešiem veic jaunatnes darbinieki, savukārt jaunatnes politikas plānošanu veic speciālists jaunatnes un ģimeņu politikas jomā. Madonas novada pašvaldības sistēma darbā ar jaunatni ir vērtējams kā viens no labās prakses piemēriem Latvijā.

482A9304.jpg

Tikšanās laikā piedalījās Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora, Izglītības un jaunatnes lietu komitejas vadītāja Valda Kļaviņa, Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina, Attīstības nodaļas vecākais speciālists jaunatnes un ģimenes politikas jomā Inga Strazdiņa, Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Kazakevičs.

Savukārt Rēzeknes novadā pēc apvienošanās pievienots Viļānu novads un pašvaldība šobrīd strādā pie darbinieku slodžu sakārtošanas un sadarbības veidošanas visā novada teritorijā. Pašvaldībā šobrīd ir labi attīstīti mehānismi jauniešu iniciatīvu veicināšanai, nodrošinot iespēju jauniešiem un organizācijām iegūt finansējumu dažādos projektu konkursos. Pašvaldībā šogad ir apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments 2022.-2027. gadam. Šobrīd pašvaldības prioritāte ir attīstīt mobilo darbu ar jaunatni, lai jauniešiem būtu iespēja piedalīties aktivitātēs tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī šogad tika izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, lai veicinātu koordinētu jaunatnes politikas attīstību novadā.

FAEF677C-73D7-41AF-BA45-0E7EDF32893F.jpg

Sanāksmes laikā piedalījās Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs, deputāts Guntis Rasims, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, Jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas apvienības vadītājs Edgars Blinovs, Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu apvienības vadītāja Līvija Plavinska, Maltas bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe Inta Bule, Dricānu pagasta jaunatnes darbiniece un biedrības "Lobs" pārstāve Ingūna Semule, Griškānu pagasta jaunatnes darbinieks Igors Isupovs un biedrības "Kopābūšana" pārstāve Lāsma Malta.

Arī Rēzeknes pilsētas pašvaldībā arvien lielāks uzsvar tiek veltīts mobilajam un ielu darbam ar jaunatni, ņemot vērā pilsētas specifiku un jauniešu pulcēšanās vietas pilsētas mikrorajonos. Tikšanās laikā aktualizējās jautājums par darba ar jaunatni prestižu, jauniešu aizplūšanu no pilsētas, kā arī pašpārvalžu stiprināšanas jautājumi.

Tikšanās laikā piedalījās Rēzeknes pilsētās domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs, interešu izglītbas pedagogs Karīna Muhamberga- Jermakova, Izglītības pārvaldes metodiķe Tatjana Tokareva, Jaunatnes lietu speciāliste ARPC "Zeimuļs Eleonora Ivanova, jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča, Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas skolas izglītības metodiķe Ilze Unzule, Sporta skolas treneris Edgars Unzuls, Jaunatnes komisijas sekretārs Linards Munda, Jauniešu domes aktīviste Adriāna Jagovdika, galvenā grāmatvede ARPC "Zeimuļs" Natālija Krištopāne, Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs vadītāja Kristīne Kokoreviča, kā arī nevalstisko organizāciju biedrības "Eņģeļi ar mums" valdes priekšsēdētāja Inese Muhamberga un biedrības "ART market" pārstāves Natālija Saško un Jūlija Šķestere.

WhatsApp Image 2022-06-03 at 8.47.47 PM.jpg

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM