Jaunumi novados
Dalīties:
Share icon

Noritējusi tikšanās ar Dobeles novada pašvaldību

.

Turpinot vizītes Latvijas pašvaldībās 20. oktobrī pašvaldību vizīšu ietvaros kopā ar Latvijas Jaunatnes padomi tikāmies ar Dobeles novada pašvaldības pārstāvjiem.

IZM ieskicēja valsts un pašvaldības atbildības jomā, IZM nākotnes redzējumu darbā ar jaunatni, kā arī šobrīd aktuālās plānotās izmaiņas jomas regulējumā un iespējas saņemt finanšu resursus un atbalstu darba ar jaunatni attīstīšanai pašvaldībās no valsts budžeta. LJP informēja par iespējām sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām un uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbam ar jaunatni pašvaldībās.

Pēc teritoriālās reformas Dobeles novads apvieno bijušos Dobeles, Auces un Tērvetes novadus. Jaunajā novadā ir 19 pagasti un atbildīgā pašvaldības iestāde darbā ar jaunatni ir Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs. Centrs nodrošina 13 dažādas neformālās izglītības programmas jauniešiem - par seksuālo izglītību, jaunatnes politiku, karjeras izglītību, veselības u.c. tēmām. Latvijā Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs ir vienīgais šāda veida centrs, kas apvieno neformālās izglītības, jauniešu brīvā laika, karjeras un veselības izglītības līdzās pastāvēšanu. Centrā darbojas tādas atbalsta personas kā psihologi, logopēdi, karjeras konsultants, psihoterapijas speciālists, kā arī viens pilnas slodzes jaunatnes lietu speciālists un divu slodžu jaunatnes darbinieki - 1 pilnas slodzes jaunatnes darbinieks Dobelē, kā arī divi 0,5 slodžu jaunatnes darbinieki Aucē, savukārt Tērvetes pagastā izteikta sadarbība ir ar skolēnu pašpārvaldēm un plānots attīstīt mobilā darba ar jaunatni iespējas. Tiek nodrošināts jauniešu iniciatīvu fonds jauniešu projektiem, savukārt interešu izglītība tiek nodrošināta novada skolās. Jaunieši lietderīgi pavadīt brīvo laiku var Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Jauniešu mājā Dobelē, aktivitāšu mājā "Zaļkalni", kā arī Auces jauniešu mājā.

Pašvaldība veiksmīgi izmantojusi Jaunatnes politikas valsts programmas projektu iespējas un pēc apvienošanās veikusi pētījumu par darba ar jaunatni sistēmu novadā. Pētījumā secināts, ka vecajos novados ir bijis nevienmērīgs aktivitāšu nodrošinājums jauniešiem un šobrīd jāveido vienlīdzīgas iespējas visiem novada jauniešiem. Šobrīd norit aktīvs darbs pie pētījuma rekomendāciju ieviešanas, tai skaitā politikas plānošanas jautājumu iekļaušanas novada kopējā attīstības programmā. Sarunas noslēgumā Dobeles novada domes priekšsēdētājs atzina, ka turpinās strādāt pie jaunatnes darbinieku slodžu un atalgojuma jautājuma, kā arī mobilā darba ar jaunatni attīstības novadā.

Sanāksmes laikā piedalījās Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā Guntis Safranovičs, Izglītības pārvaldes metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos Anita Celmiņa, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktore Līga Liepiņa un direktores vietniece Inita Neimane, kā arī jaunatnes lietu speciāliste Lauma Freiberga un sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Blažēvica.

Tikšanās norit Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam ietvaros, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas jauniešiem visās pašvaldībās, sekmējot darba ar jaunatni sistēmas izveidi un attīstīšanu pašvaldībās.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM