IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Konferencē "fYOUture. of YOUth" radīta rezolūcija par jaunatnes ekosistēmu

.

No 1.-3. martam Bukarestē, Rumānijā notika konference "fYOUture of YOUth". Konferenci organizēja Rumānijas jaunatnes programmu nacionālā aģentūra, tā pulcēja vairāk kā 100 jauniešus, jaunatnes darbiniekus, lēmumu pieņēmējus un pētniekus no 26 Eiropas valstīm. Konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas projektu koordinatore R. Mencendorfa un Latvijas Jaunatnes padomes projektu vadītāja M. R. Jērica. 

Konferences pirmajā dienā tika apskatīti pieejamie Eiropas Savienības finanšu instrumenti jaunatnes sektoram, kā arī darba grupās pārspriests, kādas ir jauniešu vajadzības, kuras jaunatnes sektora vajadzības netiek finansētas un kas būtu uzlabojams un kādi nākotnes finanšu instrumenti būtu nepieciešami jaunatnes sektoram. Otrā diena tika veltīta darbam pie kopīgas rezolūcijas izveides, lai izceltu nākamā finanšu perioda uzsvarus jaunatnes jomā, savukārt trešajā dienā tika plānotas turpmākās darbības, lai rezolūcijā iekļauto ieviestu praksē.

Konferences atklāšanā piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Rumānijā, Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvji, Rumānijas jaunatnes starptautisko programmu nacionālās aģentūras direktore, Spānijas Jauniešu garantijas projekta koordinatore, Eiropas Padomes pārstāvji un vairāki Rumānijas atbildīgo ministriju pārstāvji. Pārstāvji ne tikai iepazīstināja ar dažādiem fondiem, kuri atbalsta jaunatnes jomu, bet arī uzsvēra, ka Eiropas Jaunatnes gadam jāpiešķir lielāka sinerģija nākotnes aktivitātēm, jo vairākās valstīs tam trūcis konkrētu plānu un budžeta. Visi atzina, ka jaunatnes jomā visbiežāk zināmie fondi ir tikai Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss programmas. Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvis uzsvēra, ka jaunatnes organizācijām bieži trūkst kapacitāte piedalīties citos ES fondos, lai iegūtu finansējumu.

Rezolūcijā iekļautas jaunatnes jomas ekosistēmas sastāvdaļas - jaunatnes vīzija, cilvēkresursi, darbs ar jaunatni, jauniešu informētība un citi pakalpojumi, jaunatnes struktūras (jaunatnes NVO, jauniešu centri) un jaunatnes infrastruktūra.

ekosistema.JPG

Jaunatnes vīzijā uzsvērta starpsektoriālā sadarbība un finanšu instrumenti, kas atbalsta jauniešu vajadzības, atvēlēt finansējumu līdzdalībai un kapacitātes aktivitātēm, kā arī  nākotnes ES finanšu instrumentiem jābūt plānotiem tā, lai tie saskanētu ar jaunatnes politikas plānošanas dokumentos noteikto vīziju.

Cilvēkresursos – paaugstināt darba ar jaunatni veicēju prestižu sabiedrībā, veicināt mūžizglītības iespējas darbā ar jaunatni iesaistītajiem, izstrādāt kvalitātes standartus darba ar jaunatni veicējiem.

Darbs ar jaunatni, jauniešu informētība un citi pakalpojumi uzsvērts – rast ES finansējumu darbam nepieciešamo prasmju/ karjeras attīstīšanai, veicināt elastību projektu īstenošanā un uzraudzībā, ņemot vērā mainīgās jauniešu vajadzības, pielāgot vienreizējos maksājumus (lump summ) un dienas likmju izmaksas projektos.

Jaunatnes struktūrās (jaunatnes NVO, jauniešu centri) uzsvērts – ES finansējumu plānot pieejamu nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī, vienkāršot pieteikšanās procesus ES finansēm, piešķirt atbilstošu budžetu ilgtermiņa darbībai jaunatnes organizācijām un jaunatnes padomēm, veicināt iesaistīto pušu sadarbību.

Jaunatnes infrastruktūrā izceltais – veidot jauniešu telpas katrā pašvaldībā, nodrošināt finansējumu mobilajam un digitālajam darbam ar jaunatni.

Konferences noslēguma dienā paneļdiskusijā piedalījās Rumānijas jaunatnes jomas ministriju pārstāvji, kā arī divi Rumānijas Eiroparlamenta deputāti. Eiroparlamenta deputāti īpaši uzsvēra, ka ir jārunā par Eiropas Jaunatnes gada rezultātiem, tai skaitā nacionālā līmenī. Tāpat tika uzsvērta “Ietekmes uz jauniešiem novērtējuma” jeb Youthtest nozīme turpmākajos procesos. Eiropas Parlamentā plānota plenārsēde, kurā tiks izcelta arī šīs konferences rezolūcija.

Ikviens, kurš vēlas atbalstīt šo rezolūciju, var parakstīt petīciju šeit.

Rezolūcija (angļu valodā)

Par pieredzi konferencē Latvijas delegācijas pārstāvji dalījās arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vebināru cikla “Darbs ar jaunatni šodien un rīt” piektajā vebinārā “Pieredzes stāsti pašvaldību stiprināšanai”. To iespējams noskatīties šeit

Latvijas delegātu dalība konferencē tika finansēta ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM