IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Konferencē apskatītas jaunākās tendences darbā ar jaunatni

.

14. septembrī Liepājā biedrība “Attīstības platforma YOU+” organizēja starptautisku konferenci “Darba ar jaunatni tendences un pārvērtības” ("Trends and Transformations of Youth Work"), kuras laikā tika apskatīti vairāku labās prakses piemēri darbā ar jauniešiem. 

Konference tika atklāta ar paneļdiskusiju, kurā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta Eiropas Jaunatnes dialoga projektu koordinatore Renāte Mencendorfa, Marius Ulozas, Lietuvas Politikas pētījumu un analīzes institūta direktors, Gunārs Ansiņš, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs un Oskars Lācis, biedrības “Attīstības platforma YOU+” projektu koordinators un aktīvs jaunietis.

Paneļdiskusijā eksperti dalījās savās pārdomās par darba ar jaunatni tendencēm un pārvērtībām, uzsverot, ka darbā ar jaunatni ar vien biežāk notiek individuāls darbs, savukārt no minsitrijas puses informējām par digitālā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās un tendencēm Eiropā, ieviešot ietekmes uz jauniešiem novērtējumu, pieņemot jaunus tiesību aktus. Paneļdiskusijas dalībnieki atzina, ka visveiksmīgāk jaunas inovācijas ir ieviešamas, veicot izpēti un pētījumus un aktīvi sadarbojoties dažādiem jomas spēlētājiem kā pašvaldībai un nevalstiskajam sektoram. Tika uzsvērts, ka kardināli jāmaina veids, kā tiek uzrunāti jaunieši un kā ar viņiem tiek komunicēts. Vairāki eksperti uzsvēra, ka jaunatnes jomas spēlētāji ir salīdzinoši maza kopiena, tādēļ jo īpaši svarīga ir sadarbība un kopīga darbošanās. Noslēgumā eksperti sniedza praktiskus ieteikumus, lai pēc konferences, varētu uzlabot darbu ar jaunatni, piemēram, - izveidot sarakstu un apzināties jomas sadarbības partnerus pašvaldībā, izplatīt konferences idejas starp kolēģiem, pirms iesākt darbības, uzdot sev jautājumu - kapēc šo vēlamies darīt? u.c.

Konferencē varēja iepazīties ar dažādu valstu piemēriem darbā ar jaunatni. Piemēram, Somijas vienas pieturas aģentūras modelis. Līdz 2025. gadam visās pašvaldībās Somijā tiek plānoti šādas jauniešu aģentūras. Šādu centru mērķis ir stiprināt jauniešu sociālo iekļaušanu, izskaust jauniešu nabadzību un uzlabot viņu nodarbinātību un prasmes, piedāvājot pakalpojumus vienuviet. Centru darbību koordinē 3 dažādas Somijas ministrijas un centra darbībās izmaksas sedz dažādie pakalpojumu sniedzēji, kas cieši sadarbojas savā starpā. Centros tiek nodrošināts individuālas speciālistu konsultācijas jauniešiem.

Klaipēdas (Lietuva) pilsētas pašvaldības Jaunatnes un kopienas lietu grupas vadītāja prezentēja virtuālās realitātes izglītības metodi, ko izstrādājusi pašvaldība, un, kas tiek izmantota jauniešu centros, lai izrādītu empātiju pret cilvēkiem ar invaliditāti un novērstu mobingu. Savukārt no Gruzijas pie iespēja uzzināt vairāk par sociālo uzņēmumu "Megobar", kas veicina jauniešu iesaisti darba tirgū un izglītošanu, bet iedvesmu jauniešu mentora tīklu izveidei arī citās pašvaldībās sniedza pati biedrība "Attīstības platforma YOU+", daloties atziņās par Liepājas jauniešu mentoru tīklu. Mentoru tīklā mentori tiek algoti un tie sniedz jauniešiem motivācijas un informatīvo atbalstu. 

Konferencē piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Gruzijas. Konference tika organizēta “Attīstības platforma YOU+” projekta “Youth One Stop Agency 2.0.” ietvaros, kurš tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM