JSPA
Dalīties:
Share icon

Izsludināts projektu konkurss jaunatnes organizācijām

.

Konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, lai sekmētu valsts programmas rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniegtu pasākumos noteiktos šādus obligātos rezultatīvos rādītājus:

  • attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un  Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu:
  • kvalitatīvais rezultāts: paaugstināta jauniešu pilsoniskā līdzdalība, t.sk. jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā un stiprināta demokrātisko vērtību cieņa un jauniešu piederības sajūta Latvijai un Eiropai;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: jauniešu skaits vietēja vai reģionāla mēroga jaunatnes organizācijas aktivitātēs – vismaz 200 jaunieši katrā projektā;
  • sekmēt jauniešu, t.sk. lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, t.sk. iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā:
  • kvalitatīvais rezultāts: īstenoto aktivitāšu rezultātā sekmēta jauniešu, t.sk. skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaiste nevalstisko organizāciju pamatdarbībā;
  • kvantitatīvais sasniedzamais rādītājs: vietēja un reģionāla mēroga jaunatnes organizāciju biedru skaita palielinājums par 5% no jaunatnes organizācijas biedru skaitu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir:

  • jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā:
  • jaunieši ar ierobežotām iespējām, t.sk. Ukrainas bēgļu jaunieši;
  • jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs. Projekta iesniedzējam nolikuma 6. punktā norādītajos sasniedzamajos rezultātos ir tiesības ieskaitīt tikai tos jauniešus, kas projekta aktivitātes norises laikā ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem;
  • projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.

Projekta īstenošanas un aktivitāšu attiecināmo izmaksu periods konkursa mērķa īstenošanai ir no 2022. gada 12. septembra līdz 2023. gada 31. augustam. Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Konkursā pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 42000,00 euro. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 7000,00 euro

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz 2022. gada 28. jūlija plkst. 23:59.

Vairāk informācijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM