IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

ES Jaunatnes stratēģija ir efektīva jauniešu problēmu risināšanā

.

Eiropas Komisijas novērtējums liecina, ka ES Jaunatnes stratēģija 2019.-2027. gadam ir efektīva, risinot jauniešu problēmas.

ES Jaunatnes stratēģijas mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē; atbalstīt sociālo un pilsonisko līdzdalību; nodrošināt, lai visiem jauniešiem būtu pieejami resursi, kas nepieciešami aktīvai līdzdalībai sabiedrībā. Šis novērtējums liecina, ka šī stratēģija joprojām ir ļoti aktuāla. Tā ir pozitīvi ietekmējusi ar jaunatni saistīto politiku un atbalsta jaunatnes organizācijas un speciālistus. Tomēr ir vēl daudz kas uzlabojams, jo īpaši tādu problēmu risināšanā kā dzīves dārdzība, mājokļi, garīgā veselība un digitalizācija. 

Lai palielinātu stratēģijas ietekmi, Komisija: 

  • turpinās paātrināt jaunatnes jautājumu integrēšanu, pastiprinot jaunatnes perspektīvu visās attiecīgajās politikas jomās. ES jaunatnes lietu koordinators veicinās šos centienus. Komisija sper pirmos soļus ceļā uz "jaunatnes testu" (youth check) ES politikas veidošanā. Dalībvalstis tiek mudinātas iecelt savus jaunatnes koordinatorus, lai integrētu jaunatnes perspektīvu valsts politikas veidošanā.
  • pastiprinās centienus attiecībā uz jauniešu līdzdalību, jo īpaši stiprinot Eiropas jaunatnes dialoga komunikāciju un informēšanu, tai skaitā skaidrāku veidu, kā Eiropas jaunatnes dialoga ieteikumus nodot politikas veidotājiem, un informēt dalībniekus un ieinteresētās personas par turpmākajiem pasākumiem ES un valstu līmenī. 
  • palielinās iesaistīšanos ar ieinteresētajām personām, izveidojot Jaunatnes ieinteresēto personu platformu (Youth Stakeholder’s platform), kuras pirmā sanāksme notiks 2024. gada rudenī.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavosies pašreizējās stratēģijas pēdējam posmam un sāks diskusijas par nākamo ES jaunatnes stratēģiju pēc 2027. gada. Jaunieši un ieinteresētās personas tiks iesaistīti tādas nākotnes veidošanā, kurā jauniešiem būs liela ietekme uz viņus interesējošām jomām. 

Komisijas veiktais ES jaunatnes stratēģijas starpposma novērtējums latviešu valodā pieejams šeit. Izvērtējumu papildina paziņojumu par Eiropas Jaunatnes gadu (2022).

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM