Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieki organizē ideju ieviešanas pasākumus

.

Šajā pavasarī 20 Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) vēstnieki no visas Latvijas organizē ideju ieviešanas pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību jautājumiem par iekļaujošu sabiedrību. Pasākumi notiks Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā. Aicinam ikvienu jaunieti apmeklēt Eiropas Jaunatnes dialoga ideju ieviešanas pasākumus, uzzināt vairāk par šo Eiropas līmeņa  iniciatīvu un EJD vēstniekiem, kā arī kopā ar citiem jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem piedalīties dažādās aktivitātēs, lai vairāk izprastu, kas ir iekļaujoša sabiedrība un uzzinātu, kā var iesaistīties un līdzdarboties iekļaujošākas sabiedrības veidošanā.

Rudenī EJD vēstnieki savos reģionos (Rīgā, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē) aizvadīja konsultāciju pasākumus ar vairāk kā 600 jauniešiem, lai uzzinātu sava novada jauniešu domas un viedokļus   par iekļaujošu sabiedrību. Šobrīd vēstnieki ir apkopojuši savās konsultācijās iegūtos jauniešu viedokļus, pārrunājuši tos sava reģiona ietvaros un identificējuši aktuālākos izaicinājumus katrā reģionā. Katra reģiona vēstnieki šajā pavasarī organizē kopīgu reģionālo ideju ieviešanas pasākumu, lai kopā ar sava reģiona jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pārrunātu identificētos izaicinājumus un meklētu risinājumus iekļaujošākas sabiedrības veidošanai.

5. maijā Zemgales reģiona vēstnieki no plkst. 12:30 līdz 14:30 organizē pasākumu “Domā, Dari, Uzvari!”, kurš norisināsies Svitenes muižas parkā grafiti festivāla par iekļaujošu sabiedrību "Krāsas bez robežām" ietvaros. Pasākumā notiks dažādas darbnīcas, prāta un sporta spēles, caur kurām jaunieši pilnveidos savu izpratni par jēdzieniem "iekļaujoša sabiedrība", "diskriminācija", "vienlīdzība" u.tml. Pasākuma mērķis ir veidot izpratni par iekļaujošu sabiedrību, veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju sadarbību, uzticamību un izpratni vienam par otru, kā arī veicināt jauniešu interesi par politikas veidošanas procesiem.

9. maijā Latgales reģiona vēstnieki aicina visus uz Līvāniem, kur norisināsies festivāls “Eiropas pagalma svētki”. Pie Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu novada Kultūras Centra notiks dažādas aktivitātes, kuru veidošanā ir iesaitīti arī Latgales vēstnieki. No plkst. 12.00 līdz 15.00 darbosies Eiropas Jaunatnes dialoga telts “Jaunieši lēmumos”, kurā notiks orientēšanās spēles un citas aktivitātes, kā arī uz pasākuma lielās skatuves notiks diskusija “ES vienotā Latgalē”, kurā piedalīsies jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem. Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju  satikšanos, diskutēt par iekļaujošas sabiedrības tēmām, kā sniegt lēmumu pieņēmējiem informāciju par jauniešu viedokļiem un aktuālajiem izaicinājumiem jaunatnes politikā Latgales reģionā.

10. maijā Rīgas reģiona vēstnieki no plkst 12.00 līdz 16.00 aicina visus jauniešus, bet īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām, uz pasākumu “ES Iekļauju”, kurš norisināsies ES mājā, Aspazijas bulvārī 28. Pasākumā jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem pārrunās problēmas, kuras saistītas ar iekļaujošu sabiedrību, kā arī, domājot par pozitīvām pārmaiņām, meklēs tām risinājumus caur dažādām aktivitātēm. Pasākumā gaidāma aizraujoša diskusija, inovatīvu ideju prāta vētra, kā arī savas iniciatīvas veidošana.

17. maijā no plkst 10.00 līdz 13.00 Vidzemes jaunieši aicina ikvienu doties uz Liepas jauniešu centru, kurā notiks “Vidzemes NVO jaunatnes festivāls”, kura laikā arī EJD vēstnieki pasākumā “Jauniešu ceļš iekļaušanā” veidos dažādas aktivitātes - diskusiju ar lēmumu pieņēmējiem, radošās darbnīcas un citas aktivitātes par iekļaujošu sabiedrību, kā arī meklēs risinājumus, kā jaunatnes jomas aktivitātēs vairāk iekļaut jauniešus ar ierobežotām iespējām.

20. maijā, no plkst. 11:00 līdz 15:00 Kuldīgas Centra vidusskolā Kurzemes reģiona vēstnieki aicina uz pasākumu "Kur-iekļaujošā-zeme?". Pasākumā aicināti piedalīties visu Kurzemes novadu jaunieši, lai grupās kopā ar lēmumu pieņēmējiem apmeklētu iedvesmas stacijas, kurās būs dažādi uzdevumi, kā arī varēs noklausīties pieredzes stāstus. Pasākuma otrajā daļā notiks EP deputātu kandidātu diskusijas. Pasākuma mērķis ir veicināt iekļaušanu un sapratni starp dažādām sabiedrības grupām, veidojot dialogu un sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem, kā arī motivēt jauniešus aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos.

Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieku tīklu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Baltijas Reģionālo fondu, aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienība.

Kas ir Eiropas Jaunatnes dialogs? Tā ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī, tas ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem. Eiropas Jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments, un tā mērķis ir kalpot par forumu, kurā kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

 

 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM