Jauniešu galvaspilsēta
Dalīties:
Share icon

Bauskas novadā aizvadīti vairāki pasākumi Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2023 zīmē

.

Bauskas novads - Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2023 – ir tituls, kurš atnesis gan pārbaudījumus, gan iespēju sevi apzināties un izvirzīt nākotnes mērķus ikvienam Bauskas novada jaunatnes jomas pārstāvim! Tituls, kas pavēris plašākas iespējas jauniešiem. Tituls ir veicinājis sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kopā strādājot darba grupās, kas satiekas katru nedēļu gan tiešsaistē, gan klātienē, neformālā gaisotnē saliedējot personas, kam rūp jaunatne.

Latvijas jauniešu galvaspilsētā 2023 jauniešiem rīkotie pasākumi ietver gan izaugsmes treniņus, gan jauniešu mentālās un fiziskās veselības apzināšanu, gan nepieciešamās informācijas apkopošanu un popularizēšanu skolās. Turklāt pasākumu plāns tiek papildināts, ik dienu plānojot un apzinot jauniešu intereses un vajadzības.

Gads Bauskas novadā iesākās ar aptauju par jauniešu emocionālo un fizisko veselību Bauskas novadā. Aptaujas rezultāti palīdzēs novada iestādēm un organizācijām plānot nākotnes pasākumus un programmas, lai uzlabotu jauniešu emocionālu un fizisko veselību. Tāpat šī aptauja būs kā daļa no jaunās jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes Bauskas novadā.

Janvāra otrajā pusē tika rīkota preses konference, kurā plašākai sabiedrībai tika izklāstīts plāns par Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2023 pasākumiem Bauskas novadā un Latvijā kopumā. Preses konferenci apmeklēja Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvji, Bauskas novada pašvaldības amatpersonas, jaunatnes jomā iesaistītie un, protams, arī jaunieši – veidojot plašu informatīvo telpu turpmākai sadarbībai un tīklošanās iespējām, lai aizvadītu kvalitatīvu un pieredzes bagātu gadu.

Paralēli tika uzsākta arī informatīva kampaņa, kas vēstīja par jauniešu iespējām novadā, Latvijā un Eiropā, jo iepriekš bija saņemti signāli, ka problēmas ir tieši informatīvajā telpā - jaunieši netiek pilnvērtīgi informēti par dotajām iespējām un attīstības spektriem savā ikdienā. Jaunieši izrādīja aktīvu līdzdalību un augstu novērtēja sagatavotos materiālus, lai saņemtu informāciju par viņu iespējām ikdienā.

Jauniešu iniciatīvas rezultātā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili, kur jaunieši varēja satikties ar vietējiem jauniešiem un dalīties savā pieredzē. Šis brauciens kalpoja kā lielisks jauniešu saliedēšanās veids un jaunu sadarbības iespēju rašanās sākums. Pieredzes brauciena laikā radās daudz interesantu ideju, kuras var tālāk pārnest arī uz Bauskas novadu.

Tika rīkots arī Zemgales plānošanas reģiona izglītības iestāžu POPIELAS konkurss “Pārspēj šo, ja Tu vari!”, kurā skolēniem bija iespēja demonstrēt savas prasmes un talantus. Piedalīties pasākumā nolēma plaša Zemgales reģiona pārstāvniecība un uzvaras laurus šoreiz plūca Elejas vidusskolas jaunieši. Šāda veida pasākums ir iespēja jauniešiem izrauties no savas ikdienas un ļauties radošām darbībām.

Projekts “IEZĪMĒ SEVI” piedāvāja iespēju jauniešiem iesaistīties dažādās aktivitātēs un apgūt prasmes, kas var noderēt gan personiskajā, gan skolas dzīvē un tālākajā dzīves ceļā. Darba grupu ietvaros, strādājot ar neformālām izglītības metodēm, tika aktualizētas tēmas: pašpārvalde un tās darbība; Bauskas novada jauniešu iespēju karte “ES UN MANS PLĀNS”; savu iespēju apzināšana personības izaugsmei; līdzdalība, pilsoniskā iesaiste; karjera; brīvprātīgais darbs, kā iesaistīties; medijpratība un iespējas Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.

Ir liels gandarījums, ka piedalīties forumā izlēma gandrīz visas novada izglītības iestādes. Tas bija lielisks veids, kā veidot skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektus un jaunas draudzības nākotnē. Bauskas novada teritorija ir samērā liela un ne tik bieži skolas savā starpā satiekas.

Izaugsmes treniņi ar sertificētu treneri un emocionālās labbūtības speciālistu Reini Širokovu Bauskas novada pagastos un ciemos jauniešiem dāvāja iespēju izmēģināt un iemācīties dzīvei noderīgas emociju vadības prakses, apgūstot vienkāršus, taču efektīvus paņēmienus, kā ikdienā uzlabot garastāvokli, kā tikt galā ar skumjām vai dusmām, kā vairot motivāciju un dzīvesprieku. Pavisam tika aizvadītas četras neformālās izaugsmes nodarbības "Paņēmieni emocionālajai labbūtībai". Jaunieši izrādīja ļoti lielu interesi un nācās saspiesties ciešāk.

20230426194432_IMG_1409 (1).jpg

Vecumnieku vidusskolā vairāk nekā 100 skolēni piedalījās lekcijā par jauniešu fizisko attīstību un reproduktīvo veselību, kā arī saņēma izsmeļošas atbildes uz jautājumiem. Pēc lekcijas saņemtas pozitīvas atsauksmes un apliecinājums, ka šī tēma jauniešiem ir ļoti aktuāla.

Aprīlis Latvijas jauniešu galvaspilsētā norisinājās eksāmenu krāsās, jo norisinājās jaunatnes darbinieku un speciālistu organizētie pasākumi „ESI gatavs eksāmeniem” pēc principa jaunietis – jaunietim. Jaunieši izrādija lielu interesi un aktīvismu šī pasākuma iesaistē, jo tā bija lieliska iespēja uzklausīt motivējošus stāstus, iedvesmu un padomus no jauniešiem, kas ir absolvējuši izglītības iestādi un sevi labi parādījuši turpmākajās karjeras izaugsmē.

Maija sākumu patriotiskās noskaņās ieskandinājām ar labdarības koncertu „Spārnus veidojam kopā’”, lai kopīgi vienotos mērķim – mentoru tīkla „MĒS – JAUNIEŠIEM” izveidei un ieviešanai Bauskas novadā. Koncertā uzstājās dažādi pazīstami mākslinieki un vietējie pašdarbnieki. Kopīgiem spēkiem šim mērķim tika saziedoti 1752,55 EUR. Tāpat biedrība ir aizvadījusi diskusiju un futbola spēli ar Saeimas deputātiem un novada jauniešiem.

Arī Eiropā lielākā jauniešu prāta un sporta spēļu “Zelta Zivtiņa Čempionāts” fināls notiks 18., 19. un 20. maijā Bauskā. 

Arī turpmāk Bauskas novadā notiks pasākumi, kas vērsti uz jauniešu attīstību un viņu iespēju veicināšanu, kā arī novads dalīsies labajā praksē ar citiem jaunatnes jomas darbiniekiem 12. jūlijā pieredzes apmaiņas seminārā, savukārt no 10.-11. augustam Bauskas novada pašvaldība aicina uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras "Projektu nakts", bet 12. augustā satiekamies Latvijas jauniešu festivālā "Kopums" Bauskas pilskalnā!

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrībā, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Konkurss tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam ietvaros.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM