IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Atkārtoti izsludināta pieteikšanās Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvam

.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina atkārtotu pieteikšanos līdz 2023. gada 25. maijam jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītajām biedrībām dalībai Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā. Organizācijām, kuras iesniegušas pieteikumus pirmajā uzsaukumā nav jāpiesakās vēlreiz.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Jaunatnes konsultatīvās padomes pārstāvju darbības termiņš ir divi gadi un tās sastāvā ir ne mazāk kā 10 jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Jaunatnes organizācijas tiek aicinātas iesniegt IZM aizpildītu un parakstītu pieteikumu un tā pavadvēstuli, sūtot uz IZM e-adresi ar norādi “Pieteikums dalībai Jaunatnes konsultatīvajā padomē”. Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā termiņa beigām, tiks noraidīti.

Vairāk par padomes tiesībām un pienākumiem šeit.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko referentu Dāvidu Garšvu, tālr. 67047958, e-pasts: davids.garsva@izm.gov.lv.

Pieteikums atrodams šeit.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM