IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam

jaunatne

2021. gada 25. maijā tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam izstrāde sakrīt ar jauna jaunatnes politikas plānošanas perioda uzsākšanu. Attiecīgi šogad tiks apstiprinātas Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam un to īstenošanas plāns 2021.-2023. gadam. 

Jaunatnes politikas valsts programmā 2021.-2023. gadam būtiskākie plānotie pasākumi kopumā ir vērsti uz darba ar jaunatni stiprināšanu pašvaldību līmenī, atbalstot aktivitātes sistēmiska darba ar jaunatni īstenošanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ir plānots pastiprināti sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību, lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanā, gan veicinot viņu līdzdalību dažādās organizācijās, gan stiprinot izglītojamo pašpārvaldes. Attiecīgi tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Ir paredzēts turpināt veicināt sabiedrības izpratni par brīvprātīgā darba nozīmi un lomu jauniešu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu, sniegt atbalstu darba ar jaunatni veicējiem, gan paaugstinot viņu profesionālās kompetences un iesaisti Eiropas Savienības u.c. programmās un projektos, gan nodrošinot piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, tādējādi sekmējot viņu palikšanu nozarē. Tāpat tiks turpināti pasākumi jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, attīstot digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu.

Papildus šogad plānots nodrošināt atbalsta aktivitātes jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Jaunatnes politikas valsts programma 2021-2023. gadam un tās budžets atrodami šeit.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM