IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Aktualizēts jaunatnes organizāciju saraksts

.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aktualizējusi jaunatnes organizāciju sarakstu, kurā šobrīd atrodas 31 biedrība, kura aktīvi veic darbu ar jaunatni. Biedrību reģionālais pārklājums ietver visus piecus plānošanas reģionus. Visvairāk (12) jaunatnes organizāciju darbojas Rīgā vai Pierīgā, 7 no tām darbojas nacionālā mērogā, Kurzemes reģionā darbojas 7 jaunatnes organizācijas, savukārt Vidzemes reģionā 6. Vismazāk jaunatnes organizāciju atrodas Zemgales (4) un Latgales (2) reģionos.

Atbilstoši Jaunatnes likumam, jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Biedrību ieraksta jaunatnes organizāciju sarakstā, ja tā atbilst visiem šādiem kritērijiem:

1) viens no biedrības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

2) biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst vismaz trim Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem;

3) biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši;

4) biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos.

Lai biedrība tiktu ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz IZM. Plašāk par jaunatnes organizāciju sarakstu un iekļaušanu tajā - te.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM