IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Aizvadīta Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

.

11. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijā tika aizvadīta Jaunatnes konsultatīvās padomes (Jaunatnes KP) sēde, kuru vadīja Izglītības un zinātnes minstre Anda Čakša. Sēdē piedalījās arī IZM Parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga.

Sēdes laikā par Jaunatnes KP priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts jauniešu organizācijas “Nītaureņi” pārstāvis Mārtiņš Šteins. Padome vienojās arī par nepieciešamību veikt izmaiņas Jaunatnes KP nolikumā, ar mērķi uzlabot dalībnieku pārstāvības iespējas un stiprināt padomes lomu jaunatnes politikas attīstībā.

Savukārt Latvijas Kultūras akadēmija, SIA “R.Education” un biedrības „NEXT” pārstāve Sintija Lase prezentēja “Jaunatnes politikas un darba ar jaunatni monitoringa koncepcija” ziņojumu. Ziņojums apskata līdzšinējos monitoringa pārskatus, dažādu ārvalstu pieredzi, jaunatnes un saistīto politikas nozaru plānošanas dokumentu analīzi, iesaistīto mērkgrupas viedokļu analīzi un koncepciju turpmākajam monitoringam jaunatnes politikā un darbā ar jaunatni. Padome atzinīgi novērtēja jaunatnes jomas pētījumu attīstības perspektīvas, jo īpaši jaunatnes jomas tēmu iekļaušanu valsts pētījumu programmā “Izglītība” 2023.–2026. gadam.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore Marija Vlasenko klātesošos iepazīstināja ar ES Atveseļošanas un noturības mehānisma investīciju pasākumā „Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” plānotajām aktivitātēm jauniešiem. Investīcijā paredzēts ieguldīt teju 3,6 miljonus eiro no ES Atveseļošanas fonda finansējuma un projekta īstenošana sniegs atbalstu tādos jaunatnes politikai būtiskos virzienos kā darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība, plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana. Tāpat projekta īstenošana jauniešiem palīdzēs darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi, kā arī veicinās jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un nodarbinātībā. Padome izrādīja interesi par pašvaldību un NVO sektora iespējām sadarboties digitālā darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībās.

Sēdes noslēgumā padomes locekļi pārrunāja jaunatnes politikas iekļaušanu valdības rīcības plānā, aicinot rast iespēju plānā vairāk iekļaut jaunatnes jomai saistošus uzdevumus un stiprināt jaunatnes jomas starpnozaru sadarbību.

Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvu veido Jaunatnes konsultatīvās padomes priekšsēdētāja A. Čakša, pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Veselības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības satura centra, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji no jaunatnes organizācijām - „Latvijas Jaunatnes padome”, “Streetbasket”, “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”, “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, “Latvijas Mazpulki”, “Piedzīvojuma Gars”, “Creative Minds for Culture”, “Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktuss”, “Jauniešu centrs “Dari Vari”, “Mums pieder pasaule”, “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”, kā arī citu nevalstisko organizāciju pārstāvji - „Latvijas Darba devēju konfederācija”, “Latvijas Studentu apvienība”,  "Latvijas Lielo pilsētu asociācija", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un “Latvijas Pašvaldību savienība”. Padomes darbības termiņš ir divi gadi.

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM