Eiropas Jaunatnes dialogs
Dalīties:
Share icon

Aizvadīta Eiropas Jaunatnes konference

.

No 2. – 5. martam Gentē, Beļģijā notika Eiropas Jaunatnes konference, kurā pulcējās vairāk kā 300 dalībnieki no 39 pasaules valstīm. Latvijas delegāciju konferencē pārstāvēja Eiropas Jaunatnes dialoga vēstnieces Undīne Marija Voino un Marija Jankova, Eurodesk Latvijā pārstāve Keita Kondore, Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve Rota Lāce un Izglītības un zinātnes ministrijas projekta koordinatore Renāte Mencendorfa.

Konferences laikā jaunieši strādāja grupās, kurās radīja rekomendācijas iekļaujošas sabiedrības veicināšanai. Latvijas delegācijas dalībnieces piedalījās darba grupās „Veselība un mentālā veselība”, „Informācijas un sociālās iekļaušanas ietekme”, „Sistemātiskas pārmaiņas – strukturālie šķēršļi iekļaušanai” un “Iekļaujoša mācību vide formālajā izglītībā”. Kopumā tika radītas 6 rekomendācijas un 36 konkrētas īstenošanas aktivitātes.

„Bija iedvesmojoši redzēt, cik veiksmīgā tandēmā ministriju pārstāvji spēja sadarboties ar jauniešu delegātiem, lai kopīgi sasniegtu vienoto mērķi - izveidotu rekomendācijas par iekļaujošu sabiedrību. Interesanti bija piedalīties labās prakses darbnīcās, kur dalībnieki varēja uzzināt par kādu Gentes jauniešu organizāciju un viņu labo praksi darbā ar kādu sabiedrības grupu. Piemēram, viena organizācija vadīja programmu, kur jaunietis ar autismu tiek savienots ar mentoru, kas caur dažādām kopīgām aktivitātēm izzina katra jaunieša šķēršļus iekļauties sabiedrībā un caur šo šķēršļu pārvarēšanu iesaistās vairāk dažādās līdzdalības aktivitātēs.” sacīja Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve Rota Lāce.

Savukārt EJD vēstniece Undīne Marija Voino uzsver: „Šīs konferences moto bija „Mums ir vajadzīgi jaunieši”. Jā, patiešām tā ir. Konferencē es apzinājos spēku, kas rodas, kad vienuviet satiekas līdzīgi domājoši jaunieši. Jaunieši, kuriem rūp savas valsts un pasaules nākotne. Jaunieši, kuri kopīgiem spēkiem meklē risinājums, lai citi jaunieši drošāk un pārliecinošāk justos savā kopienā. Jaunieši ir ne tikai tagadne, bet arī nākotne!”

Eurodesk Latvijā izvirzītā pārstāve Keita Kondore no biedrības „Laiks jauniešiem” atzīst: “Kā tika teikts atklāšanas sesijā: “Kas tiek darīts mums, bet bez mums, reāli tiek darīts pret mums.” Un es piekrītu! Esmu lepna un priecājos, ka man bija iespēja būt daļai no Eiropas Jaunatnes konferences, jo mēs paši varējām lemt par savu turpmāko likteni. Sūdzēties nevarēsim.”

Marija Jankova saka: "Dalība konferencē bija ļoti interesanta un motivējoša pieredze, es ieteiktu katram jaunietim piedalīties tādā pasākuma, lai saprastu, ka jaunieši tiešām var radīt milzīgu ietekmi. Manuprāt, konference ir jauniešu iespēja izteikt savu viedokli lai tas būtu sadzirdēts. Konferences laikā sapratu ka jauniešos ir milzīgs spēks un kopā varam tiešām mainīt pasauli un veidot labāku nākotni."

Radītie priekšlikumi konferencē iekļaujošas sabiedrības veicināšanai – integrēt jaunatnes NVO vadītas mācību stundas formālajā izglītībā; nodrošināt tiesisko regulējumu nacionāla un reģionāla līmeņa jauniešu pašpārvaldēm; uzlabot diskriminējošās prakses profesionālajā izglītībā (saistīts ar vairāku valstu praksi, kur jau 13 gados jaunieši var izvēlēties profesionālo izglītību un neapzināties, ka pēc tās pabeigšanas nevar studēt tālāk); veidot kopā dažādas aktivitātes, projektus jauniešiem no dažādām grupām (t.sk. veicināt iekļaujošo izglītību); mērķtiecīgāku, tiešu atbalstu jauniešiem ar ierobežotām iespējām izglītībā (stipendijas, asistentu atbalsts, mājokļa atbalsts utt.), efektīvas sociālās iekļaušanas stratēģijas un nodrošināt līdzdalīgo budžētēšanu iesaistes veicināšanai, garantētās subsīdijas jauniešu mājokļu pieejamībai, nodrošināt vienlīdzīgu digitālo pieeju, pētījums par jauniešu mobilitāti pierobežas zonās, medijpratības veicināšana, bezmaksas sabiedriskais transport jauniešiem nacionālā līmenī, pieejami psihologi katrā skolā, veicot veselības pētījumus, iekļaut pēc iespējas dažādas jauniešu grupas, atbalstīt izglītojošas mentālās veselības aktivitātes, mentālās labbūtības programmas pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem, jauniešu centrus veidot kā informācijas centrus, kur uzzināt par tēmu vairāk, Eiropas līmeņa dokumentus veidot vienkāršā valodā, veicināt jauniešu kritisko domāšanu, attīstīt mobilo darbu ar jaunatni, līdzdalīgās budžetēšanas ieviešana, atzīt formāli darbu ar jaunatni, veicināt jaunatnes darbinieku apmācību, izpratni un kapacitāti par dažādām jauniešu grupām, finansējumu vietēja līmeņa aktivitātēm, kas veicina iekļaušanu, veicināt dažādību, nodrošinot vienādās tiesības visiem – pielietot jaunatnes testu visos līmeņos, izglītojošas kampaņas, ka veicina dažādību.

Šī bija otrā jaunatnes konference Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) 10. ciklā, kas noritēja Spānijas, Beļģijas un Ungārijas ES Padomes prezidentūras trio ietvaros. 

Izglītības un zinātnes ministrijas projekts "Eiropas Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā 2022-2024" tiek līdzfinansēts no Eiropas Komisijas. Vairāk par Eiropas Jaunatnes dialogu šeit.

 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM