Iesniegšanas termiņš programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Iesniegšanas termiņš programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

5. Februāris
00.00

5. februāris programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, 7. februāris programmai “Eiropas Solidaritātes korpuss” – šie ir divi datumi, līdz kuriem jauniešu grupas, nevalstiskās organizācijas, biedrības, sociālie uzņēmumi, valsts un pašvaldību institūcijas un citi, kas ikdienā  strādā ar jauniešiem, aicināti iesniegt savus projektu pieteikumus, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

Abu programmu projekti ir gan starptautiski, gan nacionāli ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt sabiedrībā solidaritāti, iedrošināt jauniešus pašus īstenot savus projektus, iesaistīties un kļūt sociāli aktīviem.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2019. gadā pieejami teju 2,4 miljoni eiro (2 358 697 eiro). Pirmajā projektu konkursā, kas norisinās līdz 5. februārim - 612 632,10 eiro. Kopumā šogad projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā varēs iesniegt trīs reizes gadā – līdz 5. februārim, līdz 30. aprīlim, kā arī līdz 1. oktobrim.

2019. gads ir jau sestais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Dalīties:
Share icon
Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM