Nacionālā darba grupa

Lai nodrošinātu Eiropas Jaunatnes dialoga (iepriekš Strukturētā dialoga) attīstību nacionālā līmenī, 2010. gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras trio – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas. Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Grupas galvenie uzdevumi:

1) pārraudzīt aktivitāšu īstenošanu nacionālā līmenī;

2) iesaistīt jauniešus procesā, noskaidrot viņu viedokli un informēt par attiecīgo “trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot projektā „Eiropas Jaunatnes dialogs” noteikto metodiku;

3) sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumiem par dialoga īstenošanu un rezultātiem attiecīgās “trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros;

4) organizēt sanāksmes ne retāk kā reizi divos mēnešos, iepriekš vienojoties ar darba grupu.

Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālās darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:
biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” pārstāvis

Darba grupas vadītāja vietnieks:
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un iniciatīvu attīstības departamenta direktores vietnieks jaunatnes jomā

Darba grupas locekļi:
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;
Valsts Izglītības un satura centra pārstāvis;
Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija pārstāvis;
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas Jaunatnes organizāciju sektora pārstāvis;
Dienvidkurzemes novada jaunatnes lietu pārstāvis;
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupa “Daudzveidība Eiropā” pārstāvis;
Ventspils valstspilsētas domes jaunatnes lietu komisijas un biedrības "Ventspils Jauniešu Apvienība" pārstāvis;
Ropažu novada jauniešu domes pārstāvis;
Daugavpils Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" pārstāvis;
Tukuma novada Kandavas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" pārstāvis.

Darba grupas locekļi tiek izvēlēti izvērtējot iesniegto motivāciju un darbības jomas atbilstību cikla prioritātēm. 

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM