Nacionālā darba grupa

Copy of Join the conversation (1).png

 

Lai nodrošinātu Strukturētā dialoga (tagad Eiropas Jaunatnes dialogs) attīstību nacionālā līmenī, 2010.gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas.
Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā Dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Grupas galvenie uzdevumi:

1) koordinēt Eiropas Jaunatnes dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
2) iesaistīt jauniešus Eiropas jaunatnes dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo „trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot Eiropas Jaunatnes dialoga noteikto metodiku;
3) sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par Eiropas Jaunatnes dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās „trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālā darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:
biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents

Darba grupas vadītāja vietnieks:
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un iniciatīvu attīstības departamenta direktores vietnieks jaunatnes jomā

Darba grupas locekļi:
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;
Valsts Izglītības un satura centra pārstāvis;

+ 5 biedrību pārstāvji;
+ 5 pašvaldību pārstāvji (ņemot vērā pārstāvēto plānošanas reģionu);
+ 3 valsts iestāžu pārstāvji vai citi pieaicinātie eksperti.

Darba grupas locekļi tiks izvēlēti izvērtējot iesniegto motivāciju un darbības jomas atbilstību cikla prioritātēm. 

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM