Cikla rezultāti

7. cikls ilga no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada vidum ES Padomes prezidentūras trio Rumānija - Somija - Horvātijas laikā. Galvenā tēma, kurai tika pievērsta uzmanība šajā valstu prezidentūras trio bija “Iespēju radīšana jauniešiem (Creating oppurtuniets for youth)”.

Cikla nacionālais ziņojums.

8. cikls sākās 2020. gada 1. jūlijā un noslēdzas 2022. gada janvārī. Cikls norit ES Padomes prezidentūras trio Vācija - Portugāle -  Slovēnija laikā. Galvenā tēma, kurai tika pievērsta uzmanība ir Eiropa jauniešiem - jaunieši Eiropai: Telpa demokrātijai un līdzdalībai (“Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation”), kas tieši sasaucas ar Eiropas jaunatnes mērķi Nr.9 Telpa un līdzdalība visiem.

Cikla nacionālais ziņojums.

9. cikls sākas 2022. gada janvārī Fracijas - Čehijas un Zviedrijas trio pārziņā un tā laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta Eiropas jaunatnes mērķiem Nr.3 Iekļaujoša sabiedrība un Nr. 10. Ilgtspējīga zaļa Eiropa.

Latvijā:.

2019., 2020. un 2021. gadā apkopoto jauniešu un iesaistīto pušu secinājumi, ieteikumi un viedokļi tika izmantoti, lai veidotu jaunās Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes  2022. – 2027. gadam. Visi līdz šim Latvijā apkopotie vietējo konsultāciju rezultāti (kafijas ar politiķiem, fokusa grupas, tiešsaistes anketas, konferencēs izveidotās rekomendācijas) tiek iekļauti nacionālajā ziņojumā, kas kopā ar citu valstu ziņojumiem kalpo par pamatu Eiropas rekomendāciju izstrādei

Eiropā:

Nacionālo apspriešanos rezultāti un visa papildinformācija, ko sniegušas starptautiskās jaunatnes organizācijas, tiek apkopota vienā dokumentā, kuru pēc tam izmanto ES jaunatnes konferencēs, kur jauniešu pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja sagatavot kopīgu vēstījumu Eiropas Savienībai. ES jaunatnes konferences notiek divreiz gadā, un tās vada valsts, kura tajā brīdī prezidē Eiropas Savienībā.


Prezidentvalsts parasti atbalsta savas ES jaunatnes konferences ieteikumus un iepazīstina ar tiem Eiropas Savienības Padomi, lai tie tiktu atspoguļoti Padomes rezolūcijās vai ES jaunatnes lietu ministru pieņemtajos secinājumos. Konferencē sagatavotos ieteikumus Eiropas Komisija izmanto arī turpmākās politikas izstrādē.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM