VII cikla rezultāts

Pašreizējais cikls ilgs no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada vidum ES Padomes prezidentūras „trio" Rumānija - Somija - Horvātijas laikāGalvenā tēma, kurai tiek pievērsta uzmanība šajā valstu prezidentūras “trio” ir “Iespēju radīšana jauniešiem (Creating oppurtuniets for youth).

  • Rumānija (2019.gada pirmais pusgads)
    KVALITATĪVA UN VISIEM PIEEJAMA NODARBINĀTĪBA

  • Somija (2019.gada otrais pusgads) 
    KVALITATĪVS UN PIEEJAMS DARBS AR JAUNATNI

  • Horvātija (2020.gada pirmais pusgads)
    IESPĒJU RADĪŠANU JAUNIEŠIEM REĢIONOS

Latvijā:

Šajā laikā ikvienai pašvaldībai, iestādei un biedrībai ir iespēja īstenot vietējās konsultācijas, lai sadzirdētu savu jauniešu viedokli šajos jautājumos.

IZM JAUNIESHU AKTIVITATES.png

Dažādās Latvijas pašvaldībās izstrādātie ieteikumi, viedokļi un vērtējumi bieži kalpo par pamatojumu izstrādājot projektu pieteikumus, jaunatnes stratēģijas dokumentus un plānojot vietējās aktivitātes un tālāko attīstību. Visi Latvijā apkopotie vietējo konsultāciju rezultāti (kafijas ar politiķiem, fokusa grupas, tiešsaistes anketas, konferencēs izveidotās rekomendācijas) tiek iekļauti nacionālajā ziņojumā, kas kopā ar citu valstu ziņojumiem kalpo par pamatu Eiropas rekomendāciju izstrādei.
2019. un 2020. gadā apkopoto jauniešu un iesaistīto pušu secinājumi, ieteikumi un viedokļi tiks izmantoti arī lai veidotu jaunās Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam.

Latvijas 2019. gada Eiropas Jaunatnes dialoga Nacionālais ziņojums pieejams šeit!

Eiropā:

Nacionālo apspriešanos rezultāti un visa papildinformācija, ko sniegušas starptautiskās jaunatnes organizācijas, tiek apkopota vienā dokumentā, kuru pēc tam izmanto ES jaunatnes konferencēs, kur jauniešu pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja sagatavot kopīgu vēstījumu Eiropas Savienībai. ES jaunatnes konferences notiek divreiz gadā, un tās vada valsts, kura tajā brīdī prezidē Eiropas Savienībā.
Prezidentvalsts parasti atbalsta savas ES jaunatnes konferences ieteikumus un iepazīstina ar tiem Eiropas Savienības Padomi, lai tie tiktu atspoguļoti Padomes rezolūcijās vai ES jaunatnes lietu ministru pieņemtajos secinājumos. Konferencē sagatavotos ieteikumus Eiropas Komisija izmanto arī turpmākās politikas izstrādē.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM