Labākais darbā ar jaunatni 2022

Šajā gadā konkursā „Labākais darbā ar jaunatni 2022” tika saņemti 57 pieteikumi 8 kategorijās.

Svinīgajā ceremonijā 8. decembrī noskaidrosim, kuri iegūs nomināciju kategorijās:

  • Labākais starts
  • Straujākais lēciens
  • Līdzdalības stiprinātājs
  • Iedvesmas dzirksts
  • Veiksmīgākais projekts
  • Drosmīgākais projekts
  • Viedais atbalsts
  • Jauniešiem draudzīga vide

Ceremoniju varēs vērot šeit.

Konkurss

Lai izteiktu atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jauniešu centriem, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veica darbu ar jaunatni par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Izglītības un zinātnes ministrija izsludina konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2022”. Aicinām visus potenciālos pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem un piedalīties konkursā 2022. gadā!

Konkursa mērķis ir izteikt ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, jaunatnes organizācijām un biedrībām un nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kā arī popularizēt darba ar jaunatni nozīmi un turpināt aizsākto tradīciju.

Konkursa uzdevumi ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darba ar jaunatni veicēju prestižu.

Pretendenti dalībai konkursā ir pašvaldības, jauniešu centri, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā.

Pieteikumus dalībai konkursā, aizpildot konkursa pretendenta pieteikuma veidlapu un aizpildot konkursa pretendenta raksturojuma veidlapu, līdz 2022. gada 11. novembrim var iesniegt fiziska vai juridiska persona, to nosūtot pa pastu uz Izglītības un zinātnes ministrijas adresi: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, vai iesniedzot kā elektronisku dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: jaunatneslietas@izm.gov.lv.

Ministrija konkursu organizē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”.

Konkursa nolikums un vērtēšanas kritēriji.

!!! Interneta pārlūka Google Chrome lietotajiem var būt bloķēta automātiska lejupielāde. Lai lejupielādētu datnes, izmantojot Google Chrome pārlūku, nepieciešams izvēlēties saites adresi ar labo peles pogu, kopēt to (copy link address) un ielīmēt to jaunā adreses joslā. 

Pieteikuma veidlapas pretendentiem:

1. Pieteikuma veidlapa pašvaldībām

2. Pieteikuma veidlapa jauniešu centriem

3. Pieteikuma veidlapa organizācijām

4. Pieteikuma veidlapa darbā ar jaunatni iesaistītajām personām

Pretendenti var tikt pieteikti 8 kategorijās:

Labākais starts - pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kuras uzsākušas veikt darbu ar jaunatni pēdējo 2 gadu laikā;

Līdzdalības stiprinātājs - – pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, ar plašu pieredzi darba ar jaunatni veikšanā;

Veiksmīgākais projekts - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Drosmīgākais projekts - pasākumi, projekti, aktivitāšu cikli darbā ar jaunatni, kas devuši īpašu pievienoto vērtību jauniešu ar mazāk iespējām vai jauniešu no sociālā riska grupām dzīves kvalitātes uzlabošanai pašvaldībā;

Viedais atbalsts - digitāli risinājumi un rīki, kas veicinājuši jauniešu iesaisti un līdzdalību;

Jauniešiem draudzīga vide - darbīgi jauniešu centri un telpas jauniešiem, kur jaunieši var kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt atbalstu un līdzdarboties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs;

Straujākais lēciens - jaunatnes organizācijas, kā arī biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, kuras pēdējo divu gadu laikā veikušas būtiskus uzlabojumus darbā ar jaunatni;

Iedvesmas dzirksts - darbā ar jaunatni iesaistīta persona ar plašu pieredzi šajā jomā un iesaisti jaunatnes politikas veidošanā.

Pašvaldības var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Jauniešu centri var tikt pieteikti kategorijā "Jauniešiem draudzīga vide".

Jaunatnes organizācijas un organizācijas, kuras veic darbu ar jaunatni var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts", "Straujākais lēciens", "Līdzdalības stiprinātājs", "Veiksmīgākais projekts", "Drosmīgākais projekts", "Viedais atbalsts".

Darbā ar jaunatni iesaistītās personas pašvaldībā, pašvaldības iestādē, jaunatnes organizācijā, biedrībā un nodibinājumā var tikt pieteiktas šādās kategorijās: "Labākais starts" un "Iedvesmas dzirksts".

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM